Tot canvia

Objectius

Comprendre que la vida és canvi i entendre que aquesta evidència els pot servir de motor; recordar-ho quan s’atrapen en coses petites.

Fer-los entendre la importància de viure amb plenitud cada moment, perquè és en el present on tenen l’oportunitat de canviar  i crear.

Aconseguir que vegin el valor de la vida i com és d’important saber cap on volen anar, de manera que deixin de funcionar amb el pilot automàtic i sentin la necessitat de dirigir-la.

Rotació i interacció de dos buits sobre buit - Jordi Pericot

Intentar que comprenguin la importància de deixar anar, o sigui que deixin de posar energia aferrant-se en el que ja ha esdevingut una altra cosa.

Metodologia

Començarem la unitat didàctica amb un exercici sobre el canvi en el qual observaran els fenòmens canviants dins seu. L’exercici servirà per connectar amb les seves experiències i els predisposarà per poder aprofundir millor el tema de la unitat. La presentació realitzada en prezi L’art d’aprendre del canvi planteja aspectes de la realitat canviant a través de l’art i servirà per ajudar-los a entendre el tema central de la unitat. La selecció d’obres mostra manifestacions artístiques sobre els temes: el pas del temps, l’art efímer, el moviment i algunes reflexions sobre la vida i la mort. L’experimentació en aquesta unitat girarà a l’entorn de la representació del canvi i el moviment en qualsevol format que se’ls acudeixi, amb la finalitat de deixar constància, poder-lo observar i reflexionar. L’apartat integra es realitzarà després de l’exposició dels treballs a partir de la presentació realitzada també en prezi per part dels estudiants.