Res està aïllat de la resta

Interésser

Text de Thich Nhat Hanh sobre interdependència.

Exercici de visualització: Interdependència

Pautes per fer un exercici de visualització.

Pautes de reflexió: De l’àtom a l’univers, del univers a l’àtom

Pautes de reflexió sobre el vídeo Powers of ten.

Potències de deu

Vídeo sobre punts de vista.

Full de paper..., univers

Vídeo sobre la connexió de tot.

L’ incertesa de l’univers quàntic

Vídeo sobre la composició de l'univers