La força de respectar i ser responsable

Exercici de visualització (1)

Exercici de visualització sobre els avantpassats.

Exercici de visualització (2)

Exercici de visualització sobre la nostra energia.

Model ecològic

Model organitzatiu proposat pel psicòleg Bronfenbrenner.

Reflexió: L’art de construir

Pautes de reflexió sobre la presentació L'art de construir.

L'art de construir

Presentació per treballar el respecte i la responsabilitat.