Annexos bloc 3

Annexos corresponents al bloc 'Relacionar-se'

Res està aïllat de la resta

Interésser

Text de Thich Nhat Hanh sobre interdependència.

Exercici de visualització: Interdependència

Pautes per fer un exercici de visualització.

Pautes de reflexió: De l’àtom a l’univers, del univers a l’àtom

Pautes de reflexió sobre el vídeo Powers of ten.

Potències de deu

Vídeo sobre punts de vista.

Full de paper..., univers

Vídeo sobre la connexió de tot.

L’ incertesa de l’univers quàntic

Vídeo sobre la composició de l'univers

Expressem l’agraïment

Reflexió: L’agraïment

Guió de reflexió sobre l'agraiment.

Traducció: A good day

Text traduït de la cançó A good day.

Escultures

Vídeo per treballar les escultures sobre l'agraïment.

Un bon dia

Vídeo sobre la canço 'Un bon dia'

Perdonem i descansem

Reflexió: Conflictes?

Pautes de reflexió sobre les emocions i el perdó.

Si fos una gota

Text sobre el perdó.

L'art del perdó

Presentació sobre els beneficis del perdó.

La força de respectar i ser responsable

Exercici de visualització (1)

Exercici de visualització sobre els avantpassats.

Exercici de visualització (2)

Exercici de visualització sobre la nostra energia.

Model ecològic

Model organitzatiu proposat pel psicòleg Bronfenbrenner.

Reflexió: L’art de construir

Pautes de reflexió sobre la presentació L'art de construir.

L'art de construir

Presentació per treballar el respecte i la responsabilitat.