El poder de les paraules

Reflexió: El poder de les paraules

Pautes de reflexió sobre el poder de les paraules i el silenci.

Un llenguatge diferent

Consideracions sobre la manera de parlar.

Bioart

Breu presentació sobre el bioart.

L'aigua, Consciència i Propòsit.

Vídeo sobre l'experimentació de Masaro Emoto.