Expressem l’agraïment

Objectius

A la unitat anterior s’ha tractat el tema de la interdependència, de manera que  hem vist com no hi ha res que pugui existir per si mateix sense dependre d’altres persones i múltiples factors. En aquesta unitat didàctica es tracta de fer un pas més i posar noms i cognoms a les persones que fan possible més de prop el que tenim de positiu a les nostres vides.

Metodologia

Homenatge a Picasso - Antoni Tàpies

En un primer moment començarem connectant amb nosaltres mateixos a partir d’uns exercicis de respiració conscient als quals seguiran una sessió de visualització, per tal de recordar una experiència positiva i veure en concret les persones que directament o indirectament hi han intervingut. El concepte principal d’aquesta unitat didàctica que els estudiants han d’entendre de fet ha estat tractat en la unitat anterior. És a partir que s’adonen que absolutament tot el que tenen i som depèn d’altres éssers que es desperta dins seu la sensació de gratitud. L’experimentació consisteix a transmetre aquesta emoció a un material, donant-li una forma concreta, per després mostrar-ho en un entorn escollit per l’estudiant. Es tractaria de reflexionar sobre la millor manera de donar a conèixer aquesta emoció i de fer públic aquest sentiment de reconeixement explícit. L’observació dels treballs dels companys, més unes pautes de reflexió, serviran per integrar més bé aquesta actitud.